Chile
Español
Polska
Polski
Hong Kong 香港
中文 English

Informacje
o badaniu

Niestety wiele osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu nie otrzymuje odpowiednich leków przeciwbólowych pomimo różnych leków przeciwbólowych obecnie dostępnych na rynku. Dzieje się tak ponieważ leki te nie przynoszą zamierzonego skutku u niektórych osób lub ich stosowanie jest ograniczone z powodu działań niepożądanych, które powodują.

To badanie kliniczne obejmie około 10 000 pacjentów z całego świata cierpiących z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów powodującej ból w kolanie i/lub biodrze. Udział w badaniu będzie trwał od 37 do 77 tygodni.

Po wypełnieniu wstępnego kwestionariusza kwalifikacji na stronie internetowej, ocena zdolności wzięcia udziału w badaniu klinicznym będzie obejmowała sprawdzenie obecnego stanu zdrowia i możliwości udziału, które zostaną przeprowadzone w ośrodku badawczym. Czynności te będą obejmowały badanie krwi, prześwietlenie kolana lub biodra i dodatkowe zdjęcia rezonansu magnetycznego (NMR) chorych stawów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Badania te wykonywane są nieodpłatnie.

Jeśli zostaną Państwo włączeni do badania klinicznego i wyrażą Państwo zgodę na udział, istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymają Państwo badany lek. To badanie kliniczne prowadzone jest w taki sposób, że ani pacjent ani lekarz prowadzący badanie kliniczne (badacz) nie wie, do jakiej grupy leczenia zostali Państwo przypisani. Jednak w razie potrzeby informacja ta zostanie udostępniona Państwa lekarzowi.

Po włączeniu do badania klinicznego rozpocznie się 48 tygodniowy okres badania, podczas, którego odbędą Państwo zgłaszać się na 13 wizyt, co 4 tygodnie, w ośrodku prowadzącym badanie. Po tym okresie nastąpi standardowy okres obserwacji trwający kolejne 24, w tym 3 wizyty w ośrodku prowadzącym badanie i jedna rozmowa telefoniczną z członkiem personelu badania klinicznego. Podczas wizyty otrzymają Państwo badany lek, lekarz prowadzący badanie (badacz) i personel opiekujący się Państwem będą monitorować Państwa zdrowie i postępy przeprowadzając badania i oceny związane z prowadzonym badaniem klinicznym.

Do potencjalnych korzyści płynących z udziału w badaniu klinicznym zaliczyć można:

Opiekę lekarską i obserwację prowadzoną przez lekarza i personel badawczego podczas trwania badania.
Bezpłatne leczenie podczas trwania badań klinicznych
Przyczynienie się do postępu badań klinicznych

Dowiedz się, czy spełniasz kryteria wstępnej kwalifikacji:

Wstępna kwalifikacja

Czy są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu klinicznym choroby zwyrodnieniowej stawów?