Chile
Español
Polska
Polski
Hong Kong 香港
中文 English

Lokalizacje
ośrodków
badawczych

Znajdź najbliższy ośrodek badań klinicznych

  1. Po znalezieniu ośrodka badawczego prowadzącego badanie kliniczne choroby zwyrodnieniowej stawów powodującej ból w kolanie i/lub biodrze, prosimy o wypełnienie wstępnego kwestionariusza kwalifikacji na stronie internetowej lub.
  2. Jeśli spełnią Państwo wstępne kryteria wymagane do włączenia do badania, zostaną Państwo poproszeni o zgodę na przesłanie Państwa informacji do wybranego przez Państwa ośrodka prowadzącego badania kliniczne.
  3. Pielęgniarka lub przedstawiciel z ośrodka badawczego będą z Państwem w kontakcie. Poniżej znajduje się mapa z lokalizacją ośrodków prowadzących badania kliniczne.

Państwa informacje są bezpieczne i chronione

Kiedy będą Państwo uczestniczyć w tym badaniu klinicznym terapii bólu w kolanie i/lub biodrze (ChZS), Państwa prywatność będzie chroniona: dane osobiste będą traktowane jako poufne, natomiast informacje odnośnie Państwa stanu zdrowia, zebrane podczas wstępnego kwestionariusza kwalifikacji do badania, będą oznaczone wyłącznie za pomocą przypisanego Państwu numeru, a nie imieniem i nazwiskiem. Informacje nie będą udostępniane bez Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo.

Czy są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu klinicznym choroby zwyrodnieniowej stawów?