Danmark
Dansk
Polska
Polski

Tyrimo vykdymo vietos

Raskite netoliese esantį mokslinio klinikinio tyrimo centrą

  1. Radę netoli Jūsų esantį mokslinio klinikinio tyrimo centrą, prašome užpildyti internetinį tyrimo pradinės atrankos klausimyną.
  2. Jei atitiksite pradinius dalyvavimui taikomus kriterijus, Jūsų bus paprašyta leisti persiųsti Jūsų informaciją Jūsų pasirinktam tyrimo centrui.
  3. Tuomet tyrimo centro atstovas susisieks su Jumis.

Toliau pateiktas tyrimo centrų žemėlapis.


Jūsų informacija yra apsaugota ir saugi

Jums dalyvaujant šiame moksliniame klinikiniame tyrime, Jūsų privatumas yra apsaugotas. Jūsų asmeninė informacija laikoma konfidencialiai, o su tyrimu susijusioje sveikatos istorijos informacijoje, surinktoje pradinės atrankos metu, Jūsų tapatybė bus nustatoma tik pagal numerį, o ne pagal Jūsų vardą ir pavardę. Jūsų informacija nebus dalijamasi be Jūsų leidimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

Ar Jus domina dalyvavimas osteoartrito sukeliamo kelio / klubo sąnario skausmo moksliniame klinikiniame tyrime?